Belangrijke mededelingUtrecht, 14 april 2020

NCB OPLEIDINGEN START ONLINE INBURGERINGSLESSEN

Beste cursisten,
Het NCB heeft heel goed nieuws voor de cursisten!
DUO en het ministerie hebben vrijdag 10 april besloten dat de uren van online lessen mee mogen tellen bij de inburgeringsuren en dat mag betaald worden vanuit de DUO-lening. Het NCB heeft jullie tot nu toe gratis online lessen gegeven. Vanaf dinsdag 14 april 2020 zullen wij deze lessen niet meer gratis kunnen geven.
Als je je online lessen bij de inburgeringsuren wilt mee laten tellen, vragen wij je het volgende te doen:
Stuur een e-mail naar info@ncbnet.nl of een WhatsApp-bericht naar 06-81784614 of naar je docent en schrijf de volgende gegevens:
- Voornaam en achternaam
- NCB stad waar je les volgt: Utrecht/Amsterdam/Rotterdam/Den Haag/Leiden/Tilburg
- Met de tekst: IK WIL MIJN CONTRACT OMZETTEN NAAR ONLINE LES VOOR DEZELFDE KOSTEN EN VOOR DEZELFDE REGELS
1. De lessen zullen 2 uur duren, je krijgt een mail van ons op welke dag en hoe laat je les hebt.
2. De docent houdt elke les de presentielijst voor aanwezigheid bij en maakt aan het begin en einde van de les een foto van de computer, dat is nodig voor DUO.
3. Als je niet aan de les deelneemt, wordt de les toch van je lening betaald. Doe daarom altijd mee met de les, dat is goed voor je Nederlands en dan tellen de uren mee voor je inburgering.
4. Als het coronavirus stopt, dan starten de lessen gewoon in de klas met je docent.
Als je geen online les wilt volgen, dan moet je wachten tot de gewone lessen met de docent beginnen. Je mag met je e-learning verder leren, maar die uren tellen niet mee.
Ik hoop dat jullie allemaal meedoen met de online les.


Met vriendelijke groet,


Ilhan Akel
Algemeen directeur NCB-----------------------------------------------------------------------


Utrecht, 27 maart 2020

NCB OPLEIDINGEN GEEFT ZIJN CURSISTEN GRATIS ONLINE INBURGERINGSLESSEN

Beste cursisten,

Door het Corona virus zijn alle lessen in de klas met een docent bij het NCB tot in ieder geval 6 april gestopt. Wij zullen volgende week van de Nederlandse regering horen wanneer de scholen weer open kunnen gaan.
Deze week hebben DUO, Blik op Werk Inburgering en het Ministerie SZW ons laten weten dat wij als NCB online les mogen geven, maar jullie moeten eerst een klein contract tekenen. DUO heeft ook besloten dat de online lessen via de lening mogen worden betaald, maar de online lesuren mogen niet meegeteld worden bij jullie inburgeringsuren. Hierover hebben wij jullie een brief gestuurd. Wij hebben veel telefoontjes en WhatsApp berichten van jullie gekregen, vele cursisten waren het er niet mee eens dat de online lesuren niet meetelden bij de inburgeringsuren.
NCB is het helemaal met jullie eens, NCB vindt dat iedereen online les moet kunnen volgen, dat deze lessen via de lening betaald moeten worden en dat de lesuren moeten meetellen met de inburgeringsuren. Daarom is het NCB het ook niet eens met het besluit van het Ministerie, DUO en Blik op Werk Inburgering. Als directeur van NCB Opleidingen heb ik besloten om de online lessen vanaf volgende week aan alle NCB inburgeringcursisten GRATIS aan te bieden. Later zullen wij deze online lessen ook aan onze alfabetiseringscursisten aanbieden.
Deze GRATIS ONLINE LESSEN blijven wij voor onze NCB cursisten geven tot DUO, Blik op Werk Inburgering en het Ministerie hebben besloten om deze online inburgeringsuren mee te laten tellen en dat alles normaal via de lening betaald mag worden.

Wil je aan deze GRATIS ONLINE LESSEN mee doen;

1. Stuur een mail naar: info@ncbnet.nl

2. Schrijf: “Ik wil Online Nederlandse Les van NCB”

3. Voornaam en achternaam,

4. Schrijf ook in welke stad je les hebt.

5. Als wij deze mail hebben ontvangen, sturen wij je een mail met een korte uitleg hoe je Online les kan volgen

6. Heb je vragen, stuur een mail naar info@ncbnet.nl of je stuurt een WhatsApp bericht naar: 06 81784614

Wij moeten allemaal alles doen om gezond te blijven, dat moeten jullie zelf doen: pas goed op jezelf, je kinderen, familie en vrienden! NCB gaat jullie helpen met het leren, wij zullen samen werken aan een beter Nederland voor ons en voor onze kinderen.

Blijf gezond, wij zien jullie op de online les!

Met vriendelijke groet,
Ilhan Akel
Algemeen directeur NCB


-------------------------------------------
Utrecht, 20 maart 2020

Aan alle cursisten, docenten, stagiaires, vrijwilligers en medewerkers van het NCB

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Het NCB volgt alle aanwijzingen vanuit de overheid om verspreiding van het Corona virus te beperken.

Daarom zijn de volgende besluiten genomen:

1. Alle lessen zijn tot 6 april 2020 gestopt. Cursisten wordt dringend geadviseerd thuis vooral door te gaan met werken aan de e-learning.

2. Wij werken er hard aan om vanaf volgende week online lessen aan te bieden aan alle cursisten. Wij zullen iedereen informeren, instructies geven via telefoon, mail, NCB facebook, NCB instagram en NCB website.

3. Het hoofdkantoor in Utrecht is alle dagen telefonisch te bereiken: 088-8770000. Er is een beperkte bezetting.

4. De meeste leslocaties zijn gesloten (Tilburg, Pijnacker, Rotterdam, Barendrecht, Den Haag); de locaties in Leiden, Rotterdam, Amsterdam zijn beperkt telefonisch bereikbaar.

5. Ben je neusverkouden, hoest je, heb je keelpijn en/of koorts: blijf thuis!

6. Ga niet naar bijeenkomsten, activiteiten, excursies, uitstapjes waar grote groepen mensen zijn.

7. We wachten nog steeds op bericht van DUO over de wijze waarop de gemiste lessen e.d. zullen worden opgelost. Hou zelf ook de site van DUO in de gaten: https://www.inburgeren.nl/

8. Wij zullen elke vrijdag langs deze weg en via onze website, facebook en instagram iedereen over de situatie op de hoogte houden.


Wij verzoeken iedereen zeer dringend om ook de eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen en geen risico’s te lopen, pas goed op je zelf en op anderen!

Heb je vragen of opmerkingen, mail of bel naar je trajectbegeleider van de vestiging of naar het hoofdkantoor in Utrecht.


I.Akel,

Algemeen directeur NCB