Doel: Het NCB voert sinds 2009 inburgeringtrajecten uit voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tot eind 2010 zijn er 225 personen gestart met de inburgeringtrajecten met een doelperspectief OGO, Werk en Maatschappelijke Participatie. Een aantal cursisten volgt het Staatsexamen I traject.

 

Omschrijving:  middels taaltrainingen, KNS, TGN lessen en portfoliobegeleiding voorbereiden op het inburgeringexamen. Alle deelnemers worden door een vaste begeleider intensief begeleid tijdens het traject en naar de participatieplekken. Een aantal deelnemers wordt begeleid naar het Staatsexamen I. Voor het examen nemen alle deelnemers deel aan een intensieve examentraining en vervolgens gaan zij op voor het examen inburgering en Staatsexamen I.

 

Opdrachtgever(s):          Sociale Zaken Werkgelegenheid Gemeente Den Bosch