Alfabetisering- en Inburgeringtrajecten voor Taal en Inburgeringstrajecten Amsterdam (2007 – 2012)

Doel: In opdracht van DWI (Dienst Werk en Inkomen) van de gemeente Amsterdam het bieden van alfabetisering- en inburgeringcursussen met de doelperspectieven OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap aan oud- en nieuwkomers met en zonder uitkering.

 

Omschrijving: Het NCB heeft voor deze opdracht in de stadsdelen Noord, Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld alfabetisering- en inburgeringcursussen opgezet. Vanaf 2007 hebben 254 deelnemers aan alfabetiseringstrajecten deelgenomen en zijn 584 deelnemers met een inburgeringtraject gestart.Alle deelnemers zijn middels taaltrainingen, KNS, TGN lessen en portfoliobegeleiding voorbereid op het inburgeringexamen en worden tijdens het traject door een vaste begeleider intensief begeleid. Voor het examen nemen alle deelnemers deel aan een intensieve examentraining en vervolgens gaan zij op voor het inburgeringexamen.

 

Opdrachtgever(s):          DWI Gemeente Amsterdam