Belangenbehartiging van allochtone ouderen in Zuid-Holland (2002)

Doel: het ontwikkelen van een plan van aanpak voor belangenbehartiging van allochtone ouderen in de provincie Zuid-Holland voor wat betreft mobiliteit, wonen, maatschappelijke oriëntatie, cultuur & sport, en zorg.
Omschrijving: De Provincie Zuid-Holland wil nagaan hoe bij de Regionale Netwerken Ouderen (RNO) gestalte gegeven wordt aan de belangenbehartiging van allochtone ouderen en wat RNO`s nodig hebben om de deelname van allochtone ouderen te bevorderen. De Stichting Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderen in Zuid-Holland; inclusief Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen NISBO) is de geëigende partner om deze beleidsontwikkeling vorm te geven. SBO wil dit doen in samenwerking met het Nederlands Centrum Buitenlanders en heeft het NCB gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen. Het NCB gaat dit doen in samenwerking met allochtone en autochtone (ouderen) organisaties. Er zullen interviews gehouden worden met verschillende ouderen organisaties en vervolgens een expertbijeenkomst georganiseerd worden waarbij zowel allochtone als autochtone oudere vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Opdrachtgever(s) : De Stichting Samenwerkingsorgaan, Belangenbehartiging Ouderen in Zuid-Holland
Samenwerkingspartners : Ouderenbonden, Provincie en migrantenorganisaties
Contactpersoon NCB : Mariette Hoogsteder NCB-Utrecht