Over NCB

21 januari 2015

Informatiebijeenkomsten NCB Methode “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel toegevoegd aan de Inburgering-en Staatsexamen I en II cursussen, het gaat hierbij om “Oriëntatie op de Nederlandse […]
26 maart 2014

PRIVACYREGLEMENT NCB PROJECTEN BV

Artikel 1.     Algemene en begripsbepalingen 1.1.         Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens […]
26 maart 2014

KLACHTENREGLEMENT NCB PROJECTEN BV

Algemeen Het NCB heeft graag tevreden klanten. Toch kan er wel eens iets fout gaan, zodat u een klacht wilt indienen. De manier waarop uw klacht […]
31 mei 2013

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden NCB Opleidingen BV  en NCB Projecten BV 1. Algemeen NCB Opleidingen / NCB Projecten, hierna te noemen “NCB”, verzorgt sinds 40 jaar opleidingen op […]
20 september 2012

Opdrachtgevers en partners

Sinds 1996 is het NCB maatschappelijk ondernemer en voert het zijn activiteiten zonder overheidssubsidie uit. Het NCB zet nu zijn expertise en ervaring in bij de […]
20 september 2012

De aanpak van het NCB

De werkwijze van het NCB is efficiënt en resultaatgericht. Met de opdrachtgever worden doel, werkwijze en het verwachte resultaat van de opdracht vastgesteld. Tussentijdse evaluatie en […]