NCB projecten

20 september 2012

Re-integratietrajecten

Intake en assessment                                               […]
20 september 2012

(Duale) inburgeringtrajecten

Intake en assessment                                                                             Van elke deelnemer aan een (duaal) inburgeringtraject worden het Nederlandse taalniveau, de leerbaarheid en wensen en belemmeringen in kaart gebracht door middel van intakegesprekken […]
30 augustus 2012

Het project Migrant’s Mobility (2010 – 2011)

    Het project Migrant’s Mobility heeft ten doel de mobiliteit van migranten uit derde landen te bevorderen.   Doelen van het project zijn:   o        het […]
30 augustus 2012

Duale Inburgering- en participatietrajecten voor laag opgeleide inburgeraars in Tilburg, Gilze Rijen, Dongen, Goirle en andere kleine gemeentes (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Tilburg en andere kleine gemeentes het bieden van duale inburgeringtrajecten. Tot eind 2010 zijn 577 inburgeraars […]
30 augustus 2012

Duale inburgeringstrajecten in Leiden en Leiderdop (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Leiden en Leiderdorp deelnemers begeleiden naar het inburgeringexamen, staatsexamen en naar betaald werk, vrijwilligerswerk of beroepsopleiding. Tot eind 2010 […]
30 augustus 2012

Voortrajecten Nederlands Taal voor 60 uitkeringsgerechtigde allochtonen uit de gemeente ’s Hertogenbosch (2005-2011)

Doel: afstand tot de arbeidsmarkt bij de deelnemers te verkleinen Omschrijving: middels zeer intensieve, korte en individuele trajecten wordt de taalbelemmering van de deelnemers weggenomen zodat zij in […]