27 augustus 2012

Vooronderzoek uitvaartverzorging voor allochtonen (1999 – afgerond)

In dit vooronderzoek zijn gebruiken en rituelen bij overlijden en uitvaart van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in kaart gebracht. Tevens is er een inventarisatie gemaakt […]
27 augustus 2012

Imago-onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis onder allochtone groepen (1999 – 2000 / afgerond)

In opdracht van het Nederlandse Rode Kruis heeft het NCB de bekendheid en het imago van het Rode Kruis onderzocht bij allochtone groepen in Nederland. Opdrachtgever(s) […]
27 augustus 2012

Opzetten databank t.b.v. het FNV kenniscentrum “Minderheden en de arbeidsmarkt” (1999 – 2001 / afgerond)

Doel: Het opzetten en implementeren van een databank van scholingsinstanties en projectorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktprojecten voor minderheden in Nederland. De databank is bestemd voor […]
27 augustus 2012

Centrum voor Etnomarketing

Het Centrum voor Etnomarketing NCB / Bureau Khan adviseert zowel autochtone als allochtone bedrijven en instellingen in diverse sectoren. Het centrum voert activiteiten uit op het […]