27 augustus 2012

Project asielzoekers (1999 – 2000 / afgerond)

In opdracht van Arbeidsvoorziening Nederland en in samenwerking met het COA, heeft het NCB in de provincies Flevoland en Zeeland de inzet van asielzoekers als seizoenarbeider […]
27 augustus 2012

Onderzoek leefsituatie allochtone jongeren in Sliedrecht (2000 / afgerond)

Onderzoek naar kansen, bedreigingen en problemen die er zijn ten aanzien van allochtone jongeren in de gemeente Sliedrecht.  Opdrachtgever(s) : Regionaal Centrum Buitenlanders Dordrecht
27 augustus 2012

Culturele factoren en integratiebeleid (2001 / afgerond)

Doel: In opdracht van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseren van vijf lokale bijeenkomsten en een afsluitende […]
27 augustus 2012

Rol van de overheid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten (2002 – 2003)

Doel: advies aan de overheid over beleid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten, op basis van een verkennend onderzoek bij drie casus.   Omschrijving: Aan de hand […]
27 augustus 2012

Het project Migrant’s Mobility (2010 – 2011)

Het project Migrant’s Mobility 2010 – 2011 Het project Migrant’s Mobility heeft ten doel de mobiliteit van migranten uit derde landen te bevorderen.   Doelen van […]