27 augustus 2012

Voorschakeltraject voor 15 allochtonen personen- en goederenvervoer (1999 / afgerond)

Doel: 20 werkloze allochtonen door middel van een intensief beroepsoriënterend en beroepsbegeleidend programma zodanig voorbereiden, dat zij succesvol kunnen instromen in het Leer-Werk-Traject van de Gemeenschappelijke Personeeldienst […]
27 augustus 2012

Project computertechnologie en computergebruik voor 90 allochtone werkzoekenden (1999 – 2001 / afgerond)

Doel: 90 werkzoekende allochtonen in Amsterdam opleiden op het gebied van informatietechnologie en het gebruik van computers en computerprogramma’s en hen plaatsen bij bedrijven en instellingen.  Opdrachtgever(s) […]
27 augustus 2012

Vrachtwagen- en buschauffeurproject voor 30 allochtonen (2001 / afgerond)

Doel: 30 werkloze allochtonen door middel van een intensief programma en met groot rijbewijs C of D en een chauffeursdiploma laten instromen als vrachtwagen- en buschauffeur.  Opdrachtgever(s) […]
27 augustus 2012

Project 50 allochtone medewerkers in de Horeca (2001 – 2002)

Doel: 50 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam door middel van een intensief programma opleiden tot assistent horecamedewerker en laten instromen in verschillende functies binnen […]
27 augustus 2012

Project 15 Allochtone vrouwen in de kinderopvang II (2002 / afgerond)

Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang […]
27 augustus 2012

Project 15 Allochtone vrouwen in de kinderopvang III (2003 / afgerond)

Doel: Doel van het project is om 15-20 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang […]