27 augustus 2012

MOTOR: migranten ondernemers: talent, opleiding, resultaat (1997 – 2000 / afgerond)

Doel: MOTOR heeft tot doel het ondernemerschap onder migranten te stimuleren, ondersteunen en verbeteren in kwalitatieve en kwantitatieve zin.  Opdrachtgever(s) : Ministerie van Economische Zaken
27 augustus 2012

750 banenplan (1996 – 1997 / afgerond)

Doel: Plaatsen van 750 langdurig werkzoekende Turken en Marokkanen via de Melkert II-regeling. Opdrachtgever(s) : IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs), Ministerie van SZW en Ministerie van BiZa
27 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om in- en doorstroom […]
27 augustus 2012

Project allochtone 135 medewerkers in de Horeca (Start 2003)

Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en via de verkorte opleiding SPW-3 […]
27 augustus 2012

Project Allochtone vrouwen in de kinder- en naschoolse opvang (2002 – 2003 / afgerond)

Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en via de verkorte opleiding SPW-3 […]
27 augustus 2012

Project intensieve taaltraining en beroepenoriëntatie voor allochtonen (oudkomers) uit de gemeente Nieuwegein (2003)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 mannen en vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]