27 augustus 2012

Maatschappelijke Participatie (1996 / afgerond)

Het ontwikkelen van cursusmateriaal en een docentenhandleiding voor een module “Maatschappelijke participatie” als aanvulling op het bestaande basisaanbod in de volwasseneneducatie. De module heeft als onderwerp […]
27 augustus 2012

Multimediagebruik in het NT2-volwassenenonderwijs (1997 – 1998 / afgerond)

CD-rom 7/43: Een alfabetiseringsmethode die door nagenoeg alle instellingen in het volwassenenonderwijs wordt gebruikt en de functie heeft van een basisleergang voor alfabetisering. De methode en […]
27 augustus 2012

Project Kwaliteit in Communicatie (KIC) (1997 – 1999 / afgerond)

Doel: Het verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan allochtonen met een auditieve en/of communicatieve functiebeperking in Audiologische Centra (AC). De resultaten en producten van het project […]
27 augustus 2012

Materiaal ontwikkeling Sport en Allochtonen (1998 – 1999 / afgerond)

Het ontwikkelen van een cursusmodule “Sport en bewegen, een oriëntatie voor nieuwkomers” voor de volwasseneneducatie. Opdrachtgever(s) : NOC*NSF Samenwerkingspartners : James Boswell Instituut
27 augustus 2012

Nederlands als tweede taal in het hoger onderwijs (2001 / afgerond)

Doel: functie- en sectorgerichte taalscholing op maat voor hoger opgeleiden.Omschrijving: In de eerste fase wordt de beschikbaarheid en bruikbaarheid van methodes, leermiddelen en toetsen NT2 voor anderstalige studenten […]
27 augustus 2012

Diversiteit in de politieopleiding (2002 – 2003)

Doel: Professionalisering van docenten in het politieonderwijs rond diversiteit en de multiculturele samenleving door middel van onderwijsmateriaal. Omschrijving: Het politieonderwijs is vanaf 2002 vastgelegd in nieuwe […]