27 augustus 2012

Regulering Besnijdenissen bij Jongetjes in Nederland (1995 – 1996 / afgerond)

Doel: Het project heeft tot doel de verschillende partijen in de zorg, te weten aanbieders, verzekeraars en gebruikers, dichter bij elkaar te brengen en bereid te vinden […]
27 augustus 2012

Zorgvernieuwing voor Allochtonen (1994 – 1997 / afgerond)

Doel: Het project is er op gericht om binnen lopende en toekomstige zorgvernieuwingsprocessen gezondheidszorgbeleid voor allochtonen te ontwikkelen. Dit beleid is enerzijds gericht op het verbeteren van de […]
27 augustus 2012

Herontwerp van zorgprocessen in de verslavingszorg: afstemmen met allochtone cliënten (1998 – 1999 / afgerond)

Doel: Toetsen binnen Jellinek in hoeverre het herontwerp van zorgprocessen voor cliënten met afhankelijkheids- en leefstijlproblematiek geschikt is voor allochtone cliënten. Waar nodig worden de zorgprocessen toegesneden […]
27 augustus 2012

Onderzoek toegankelijkheid van jeugdzorg- en jeugdwelzijnsvoorzieningen voor allochtone kinderen en jongeren in de provincie Flevoland (2000 / afgerond)

Doel: Toetsen van de toegankelijkheid van bestaande instellingen en voorzieningen in de jeugdzorg en jeugdwelzijn voor allochtone kinderen en jongeren in de provincie Flevoland. Opdrachtgever : Provincie […]
27 augustus 2012

Kwaliteitszorg Allochtonen in de Gezondheidszorg (1996 – 2000 / afgerond)

Doel: Het implementeren en verder ontwikkelen van het door het NCB ontwikkelde raamwerk “Kwaliteitszorg Allochtonen in de gezondheidszorg” binnen instellingen en praktijken van individuele beroepsbeoefenaren in de […]
27 augustus 2012

Multiculturalisatie van de MultiFunctionele Organisatie (MFO)-Volwassenen regio Amsterdam Oost en Zuidoost (1998 – 2000 / afgerond)

Doel: Het ontwikkelen van een integrale multiculturele zorgvisie voor de MFO-volwassenen De Meren te Amsterdam. Opdrachtgever(s) : ZorgOnderzoek Nederland (ZON)