29 augustus 2012

Project 50 allochtone medewerkers in de Horeca (2001 – 2002)

2001 – 2002 Doel: 50 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam door middel van een intensief programma opleiden tot assistent horecamedewerker en laten instromen in […]
29 augustus 2012

Project 15 Allochtone vrouwen in de kinderopvang II (2002 / afgerond)

2002 / afgerond Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken […]
29 augustus 2012

Project 30 allochtone vrachtwagenchauffeurs (2002 – 2004 / afgerond)

2002 – 2004 / afgerond Doel: 30 werkloze allochtonen uit Amsterdam, door middel van een intensief scholingstraject, met groot rijbewijs C en chauffeursdiploma laten instromen als vrachtwagenchauffeur […]
29 augustus 2012

Project 90 allochtone medewerkers in de Metaalsector (2002 – 2004 / afgerond)

2002 – 2004 / afgerondDoel: 90 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam door middel van een intensief metaalsectorbreed programma opleiden en laten instromen in verschillende […]
29 augustus 2012

Project 40 allochtone timmerkrachten (2002 – 2003 / afgerond)

Doel: 40 werkloze allochtonen in de regio Zuidelijk Noord-Holland door middel van een intensief programma opleiden en laten instromen in de bouwsector als primaire timmerkracht. Opdrachtgever(s):             Vereniging Amsterdamse […]