29 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

2001 – 2004 Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om […]
29 augustus 2012

Project Allochtone vrouwen in de kinder- en naschoolse opvang (2002 – 2003 / afgerond)

2002 – 2003 / afgerond Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en […]