29 augustus 2012

Interculturele zorg en voorlichting nierpatiënten (2001 – 2002)

Doel: verbetering van de zorg en voorlichting aan allochtone nierpatiënten in dialysecentra.Omschrijving: Vijf regionale werkgroepen worden gevormd, bestaande uit (dialyse)verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en allochtone nierpatiënten, eventueel aangevuld […]
29 augustus 2012

Project Interculturalisatie van lokaal vrijwilligersbeleid (2001 – 2002)

Doel: ontwikkeling van interculturalisatie als integraal onderdeel van vrijwilligersbeleid bij de 40 grote gemeenten.Omschrijving: Het landelijk vrijwilligersprogramma Stap Twee, richt zich binnen haar vijfjarig project met als doel […]
29 augustus 2012

Belangenbehartiging van allochtone ouderen in Zuid-Holland (2002)

Doel: het ontwikkelen van een plan van aanpak voor belangenbehartiging van allochtone ouderen in de provincie Zuid-Holland voor wat betreft mobiliteit, wonen, maatschappelijke oriëntatie, cultuur & sport, […]
29 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

2001 – 2004 Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om […]
29 augustus 2012

Intercultureel toetsingskader voor de GGZ (2002 – 2003)

2002 – 2003 Doel: een algemene standaard voor intercultureel kwaliteitsbeleid van alle lidinstellingen van GGZ Nederland.   Omschrijving: In een eerder project (ontwikkeling intercultureel toetsingskader voor […]