29 augustus 2012

Rol van de overheid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten(2002 – 2003)

Doel: advies aan de overheid over beleid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten, op basis van een verkennend onderzoek bij drie casus.   Omschrijving: Aan de hand […]