30 augustus 2012

Inburgeringtrajecten voor uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

    Doel: Uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en […]
30 augustus 2012

Inburgering- en participatietrajecten voor niet uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Niet uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen […]