30 augustus 2012

Voortrajecten Nederlands Taal voor 60 uitkeringsgerechtigde allochtonen uit de gemeente ’s Hertogenbosch (2005-2011)

Doel: afstand tot de arbeidsmarkt bij de deelnemers te verkleinen Omschrijving: middels zeer intensieve, korte en individuele trajecten wordt de taalbelemmering van de deelnemers weggenomen zodat zij in […]
30 augustus 2012

250 Inburgeringtrajecten in Den Bosch (2009 – 2012)

Doel: Het NCB voert sinds 2009 inburgeringtrajecten uit voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tot eind 2010 zijn er 225 personen gestart met de inburgeringtrajecten met een doelperspectief OGO, […]