27 augustus 2012

Vrachtwagenproject voor 15 allochtonen (2001 – 2002 / afgerond)

Doel: 15 werkloze allochtonen door middel van een intensief programma met groot rijbewijs C en een chauffeursdiploma laten instromen als vrachtwagenchauffeur.Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor het […]
27 augustus 2012

Project Inburgering 84 oudkomers gemeente Rotterdam (2006)

De gemeente Rotterdam heeft het NCB gevraagd met ingang van juni 2006 84 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en opvoedingsondersteuning.   Het uitgangspunt […]
27 augustus 2012

Project Inburgering 121 oudkomers gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van juni 2006 121 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en opvoedingsondersteuning.   […]
27 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 67 allochtone vrouwen gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 67 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt […]
27 augustus 2012

Inburgeringtrajecten voor uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen I. […]
27 augustus 2012

Inburgering- en participatietrajecten voor niet uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Niet uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen […]