27 augustus 2012

Intensieve duale training voor 50-75 oud- en ex-nieuwkomers uit de gemeente Leiden (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar vrijwilligerswerk, betaald werk of beroepsopleiding Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]
27 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 35 allochtone vrouwen gemeente Leiden (2006 – 2007)

De gemeente Leiden heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 35 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt is het […]
27 augustus 2012

Duale inburgeringstrajecten in Leiden en Leiderdop (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Leiden en Leiderdorp deelnemers begeleiden naar het inburgeringexamen, staatsexamen en naar betaald werk, vrijwilligerswerk of beroepsopleiding. Tot eind 2010 […]