27 augustus 2012

Project Inburgering 80 oudkomers gemeente Nijmegen (2004 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 80 oudkomers door middel van een intensieve taaltraining gecombineerd met opvoedingsondersteuning. Omschrijving: In het kader van het […]