27 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 110 oudkomers uit de gemeente Ede (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 […]
27 augustus 2012

Vervolgtraject sociale activering voor 66 oudkomers uit de gemeente Ede (2005-2006)

Doel: maatschappelijke participatie van de deelnemers te vergroten Omschrijving: middels extra taaltraining en intensieve individuele begeleiding worden de deelnemers geplaatst op vrijwilligerswerk.   Opdrachtgever(s): Gemeente Ede
27 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 36 allochtone vrouwen gemeente Ede (2006 – 2007)

De gemeente Ede heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 36 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt is het […]