27 augustus 2012

Project intensieve taaltraining en beroepenoriëntatie voor 85 allochtonen (oudkomers) uit de gemeente Nieuwegein (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 mannen en vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]
27 augustus 2012

Inburgeringtrajecten voor 60 oudkomers uit de gemeente Nieuwegein (2005-2007)

Doel: maatschappelijke participatie van de deelnemers te vergroten Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie of opvoedingsondersteuning wordt de inburgeringachterstand van de deelnemers verkleind.   Opdrachtgever(s): Gemeente Nieuwegein