27 augustus 2012

Reïntegratietrajecten voor 32 oudkomers uit de gemeente Ijselstein (2005 (afgerond))

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling naar […]
27 augustus 2012

Project Intensieve duale trajecten voor 35 allochtonen uit de gemeente Soest (2003 – 2004)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van 35 oudkomers door middel van een intensieve taaltraining gecombineerd met een duale component. Het uitgangspunt […]
27 augustus 2012

Reïntegratietrajecten voor ±30 allochtonen uit de gemeente Soest (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk Omschrijving: middels taaltraining, werkstages, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]