27 augustus 2012

Duale Inburgering- en participatietrajecten voor laag opgeleide inburgeraars in Tilburg, Gilze Rijen, Dongen, Goirle en andere kleine gemeentes (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Tilburg en andere kleine gemeentes het bieden van duale inburgeringtrajecten. Tot eind 2010 zijn 577 inburgeraars […]