17 augustus 2012

Duale inburgeringstrajecten in Leiden en Leiderdop (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Leiden en Leiderdorp deelnemers begeleiden naar het inburgeringexamen, staatsexamen en naar betaald werk, vrijwilligerswerk of beroepsopleiding. Tot eind 2010 […]