18 augustus 2012

100 jonge Amsterdamse allochtonen bij de Koninklijke Landmacht (2006)

2006 De Koninklijke Landmacht is een van de grootste en meest veelzijdige werkgevers van ons land. In 2006 heeft de landmacht 5000 vacatures in verschillende functies. […]
18 augustus 2012

Reïntegratietrajecten voor ±30 allochtonen uit de gemeente Soest (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk Omschrijving: middels taaltraining, werkstages, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]
18 augustus 2012

Inburgeringtrajecten voor 60 oudkomers uit de gemeente Nieuwegein (2005-2007)

Doel: maatschappelijke participatie van de deelnemers te vergroten Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie of opvoedingsondersteuning wordt de inburgeringachterstand van de deelnemers verkleind.   Opdrachtgever(s): Gemeente Nieuwegein
18 augustus 2012

Vervolgtraject sociale activering voor 66 oudkomers uit de gemeente Ede (2005-2006)

Doel: maatschappelijke participatie van de deelnemers te vergroten Omschrijving: middels extra taaltraining en intensieve individuele begeleiding worden de deelnemers geplaatst op vrijwilligerswerk.   Opdrachtgever(s): Gemeente Ede
18 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 36 allochtone vrouwen gemeente Ede (2006 – 2007)

De gemeente Ede heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 36 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt is het […]
18 augustus 2012

Intensieve duale training voor 50-75 oud- en ex-nieuwkomers uit de gemeente Leiden (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar vrijwilligerswerk, betaald werk of beroepsopleiding Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]