17 augustus 2012

Project Inburgering 121 oudkomers gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van juni 2006 121 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en opvoedingsondersteuning.   […]
17 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 67 allochtone vrouwen gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 67 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt […]