18 augustus 2012

Voortrajecten Nederlands Taal voor 60 uitkeringsgerechtigde allochtonen uit de gemeente ’s Hertogenbosch

Doel: afstand tot de arbeidsmarkt bij de deelnemers te verkleinen Omschrijving: middels zeer intensieve, korte en individuele trajecten wordt de taalbelemmering van de deelnemers weggenomen zodat zij in […]