18 augustus 2012

Intensieve duale training voor 50-75 oud- en ex-nieuwkomers uit de gemeente Leiden (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar vrijwilligerswerk, betaald werk of beroepsopleiding Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]
18 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 35 allochtone vrouwen gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 35 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt is het […]