18 augustus 2012

Reïntegratietrajecten voor ±30 allochtonen uit de gemeente Soest (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk Omschrijving: middels taaltraining, werkstages, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]