18 augustus 2012

Reïntegratietrajecten voor 32 oudkomers uit de gemeente Ijselstein (2005 (afgerond))

Doel: deelnemers te begeleiden naar onbetaald of betaald werk Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling naar […]