18 augustus 2012

Intensieve duale training voor 50-75 oud- en ex-nieuwkomers uit de gemeente Leiden (2005-2006)

Doel: deelnemers te begeleiden naar vrijwilligerswerk, betaald werk of beroepsopleiding Omschrijving: middels taaltraining, arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatietraining wordt de afstand tot de arbeidsmarkt van deelnemers verkleind en wordt bemiddeling […]
18 augustus 2012

Voortrajecten Nederlands Taal voor 60 uitkeringsgerechtigde allochtonen uit de gemeente ’s Hertogenbosch (2005-2011)

Doel: afstand tot de arbeidsmarkt bij de deelnemers te verkleinen Omschrijving: middels zeer intensieve, korte en individuele trajecten wordt de taalbelemmering van de deelnemers weggenomen zodat zij in […]
18 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 200-250 mannen en vrouwen (oudkomers) uit de gemeente Utrecht (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers op NT2 niveau […]
18 augustus 2012

Project Inburgering 60 oudkomers gemeente Den Haag (2005 – 2006)

De gemeente Den Haag heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2005 60 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en maatschappijoriëntatie.   Het […]
18 augustus 2012

Project 15 Allochtone medewerkers in de contractcatering (2004)

Doel: 15 werkzoekende allochtone vrouwen via een integrale aanpak in te laten stromen als medewerkers in de contractcatering. Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor de cateringsbranche worden […]
18 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 209 allochtone vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart te Amsterdam (2002 – 2005)

Printen – Meer informatie – Scherm sluiten   NT2- Oudkomers Amsterdam Project Intensieve taaltraining voor 209 allochtone vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart te Amsterdam 2002 – 2005 2002 – 2003       34 […]