18 augustus 2012

Project Intensieve Nederlandse taaltraining en maatschappijoriëntatie voor 30 allochtonen (oudkomers) uit het stadsdeel Oud-West (2004 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 30 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met […]