21 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 41 vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld (Staalmanpleinbuurt) te Amsterdam (2003 – 2004 / afgerond)

2003 – 2004 / afgerond Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 41 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het […]
21 augustus 2012

Project 15 Allochtone medewerkers in de contractcatering (2004)

Doel: 15 werkzoekende allochtone vrouwen via een integrale aanpak in te laten stromen als medewerkers in de contractcatering. Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor de cateringsbranche worden […]
21 augustus 2012

Project Intensieve training Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie voor de achterban (30 oudkomers) van Milli Görüs Nederland (2004)

Doel: 30 Turkse ouderen (oudkomers) een intensief opleidingsprogramma NT2 en maatschappijoriëntatie bieden. Het uitgangspunt is het functionele taalniveau van de oudkomers met minimaal 1 niveau te verhogen. […]
21 augustus 2012

Project intensieve taaltraining voor 80 vrouwen (oudkomers) van uit het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer te Amsterdam (2003 – 2004)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 80 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers minimaal […]
21 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 131 vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld te Amsterdam (2003-2004)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 131 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met […]
21 augustus 2012

Project Doorstroomklas oudkomers stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer (2004)

Doel: Het aanbieden van NT2 lessen gecombineerd met conversatielessen aan 45 oudkomers met als doel hen te blijven activeren tussen twee taaltrainingen in. Op deze wijze kan […]