21 augustus 2012

Project intensieve taaltraining en beroepenoriëntatie voor 85 allochtonen (oudkomers) uit de gemeente Nieuwegein (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 mannen en vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]