21 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 15 oudkomers uit de gemeente Lopik (2003 – 2004)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 […]
21 augustus 2012

Project Intensieve duale trajecten voor 35 allochtonen uit de gemeente Soest (2003 – 2004)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van 35 oudkomers door middel van een intensieve taaltraining gecombineerd met een duale component. Het uitgangspunt […]