22 augustus 2012

Rol van de overheid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten (2002 – 2003)

Doel: advies aan de overheid over beleid na crisissituaties in herkomstlanden van Nederlandse migranten, op basis van een verkennend onderzoek bij drie casus.   Omschrijving: Aan de hand […]
22 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om in- en doorstroom […]
22 augustus 2012

Intercultureel toetsingskader voor de GGZ (2002 – 2003)

Doel: een algemene standaard voor intercultureel kwaliteitsbeleid van alle lidinstellingen van GGZ Nederland.   Omschrijving: In een eerder project (ontwikkeling intercultureel toetsingskader voor de verslavingszorg) is […]
22 augustus 2012

Diversiteit in de politieopleiding (2002 – 2003)

Doel: Professionalisering van docenten in het politieonderwijs rond diversiteit en de multiculturele samenleving door middel van onderwijsmateriaal. Omschrijving: Het politieonderwijs is vanaf 2002 vastgelegd in nieuwe […]
22 augustus 2012

Project 135 allochtone medewerkers in de Horeca (Start 2003)

Doel: 135 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht door middel van een intensief programma opleiden tot assistent horecamedewerker en laten instromen in […]
22 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om in- en doorstroom […]