22 augustus 2012

Project 135 allochtone medewerkers in de Horeca (Start 2003)

Doel: 135 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht door middel van een intensief programma opleiden tot assistent horecamedewerker en laten instromen in […]
22 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om in- en doorstroom […]
22 augustus 2012

Project allochtone 135 medewerkers in de Horeca (Start 2003)

Doel: 135 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht door middel van een intensief programma opleiden tot assistent horecamedewerker en laten instromen in […]
22 augustus 2012

Project Allochtone vrouwen in de kinder- en naschoolse opvang (2002 – 2003 / afgerond)

Doel: Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en via de verkorte opleiding SPW-3 […]
22 augustus 2012

Project intensieve taaltraining en beroepenoriëntatie voor allochtonen (oudkomers) uit de gemeente Nieuwegein (2003)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 mannen en vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]
22 augustus 2012

Project 90 allochtone medewerkers in de Metaalsector (2002 – 2003)

Doel: 90 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam door middel van een intensief metaalsectorbreed programma opleiden en laten instromen in verschillende functies binnen metaalbedrijven. Uitvoering […]