22 augustus 2012

GGZ DIVERS, een databank voor in- en doorstroom van allochtone medewerkers in de GGZ (2001 – 2004)

Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.Omschrijving: Om in- en doorstroom […]
22 augustus 2012

Intercultureel toetsingskader voor de GGZ (2002 – 2003)

Doel: een algemene standaard voor intercultureel kwaliteitsbeleid van alle lidinstellingen van GGZ Nederland.   Omschrijving: In een eerder project (ontwikkeling intercultureel toetsingskader voor de verslavingszorg) is […]