22 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 15 Turkse oudkomers uit het stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam (2002 – 2003 / afgerond)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van totaal 15 Turkse mannelijke oudkomers via een intensief avondopleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]
22 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 81 Marokkaanse oudkomers uit het stadsdeel Osdorp te Amsterdam (2002 – 2003 / Afgerond)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van totaal 81 Marokkaanse oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de […]
22 augustus 2012

Project 15 Allochtone vrouwen in de kinderopvang III (2003 / afgerond)

2003 / afgerond Doel: Doel van het project is om 15-20 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken […]
22 augustus 2012

Project intensieve taaltraining voor 15 allochtone Somalische en Turkse vrouwen (oudkomers) uit het Stadsdeel Noord te Amsterdam (2002 – 2003 / afgerond)

2002 – 2003 / afgerond Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van totaal 15 oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is […]
22 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 41 vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Slotervaart Overtoomse Veld (Staalmanpleinbuurt) te Amsterdam (2003 – 2004 / afgerond)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 41 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met […]
22 augustus 2012

Project 15 allochtone medewerkers in de beveiliging (start najaar 2003 / afgerond)

start najaar 2003 / afgerond Doel: 15 werkloze allochtonen in de regio Amsterdam door middel van een intensief programma opleiden tot beveiliger en laten instromen in verschillende […]