22 augustus 2012

Project Intensieve taaltraining voor 200-250 mannen en vrouwen (oudkomers) uit de gemeente Utrecht (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers op NT2 niveau […]