17 augustus 2012

Alfabetisering- en Inburgeringtrajecten voor Taal en Inburgeringstrajecten Amsterdam (2007 – 2012)

Doel: In opdracht van DWI (Dienst Werk en Inkomen) van de gemeente Amsterdam het bieden van alfabetisering- en inburgeringcursussen met de doelperspectieven OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en […]