17 augustus 2012

Project Inburgering 121 oudkomers gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van juni 2006 121 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en opvoedingsondersteuning.   […]
17 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 67 allochtone vrouwen gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 67 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt […]
17 augustus 2012

Inburgeringtrajecten voor uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen I. […]
17 augustus 2012

Inburgering- en participatietrajecten voor niet uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Niet uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen […]