17 augustus 2012

Project Inburgering (PAVEM) 35 allochtone vrouwen gemeente Leiden (2006 – 2007)

De gemeente Leiden heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 35 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.   Het uitgangspunt is het […]
17 augustus 2012

Duale inburgeringstrajecten in Leiden en Leiderdop (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Leiden en Leiderdorp deelnemers begeleiden naar het inburgeringexamen, staatsexamen en naar betaald werk, vrijwilligerswerk of beroepsopleiding. Tot eind 2010 […]