Het Centrum voor Etnomarketing NCB / Bureau Khan adviseert zowel autochtone als allochtone bedrijven en instellingen in diverse sectoren. Het centrum voert activiteiten uit op het gebied van marktonderzoek, marketing en communicatie, training, productontwikkeling, interculturalisatie en campagnes. Een uitgebreide brochure over het dienstenpakket van het CVEM is verkrijgbaar bij het NCB.