COA kiest voor Nieuwe Start Nederlands van het NCB!

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft voor laagopgeleide asielzoekers gekozen voor de digitale methode Nieuwe Start Nederlands 0-A2 van het NCB.

Hierdoor leren asielzoekers tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum niet alleen goed Nederlands, maar leren ze tegelijkertijd met de computer werken. Dat is een belangrijke voorwaarde voor volledige participatie in de Nederlandse samenleving in het huidige digitale tijdperk.

De beoordelingscommissie van het COA heeft diverse NT2-methodes bekeken en beoordeeld op geschiktheid voor deze doelgroep. Hierbij is de beoordelingscommissie gevallen voor de methode van het NCB. De methode onderscheidt zich doordat cursisten heel goed zelfstandig online kunnen leren. De methode past zich aan de resultaten van de cursisten aan en doet dit per oefening. Cursisten die oefeningen fout maken krijgen uitleg of tips van een ingebouwde docentstem en krijgen een opdracht welke oefeningen zij extra moeten maken. Cursisten die snel leren, hoeven minder extra oefeningen te maken. Op die manier kan iedere cursist op zijn eigen tempo en niveau leren!

Enkele citaten van de beoordelingscommissie van het COA:

   ‘Zeer geschikt voor onze doelgroep!’

   ‘De online methode heeft zichzelf overtroffen!’

   ‘Past oefeningen aan op het niveau van de cursist, grote plus.’

Asielzoekers kunnen met de NCB methode Nieuwe Start Nederlands tot A2 niveau Nederlands leren.

Met de methode leren ze Nederlands schrijven, spreken, luisteren en lezen. Ook is er in de methode veel aandacht voor uitspraak, woordenschat en grammatica. De asielzoekers krijgen een jaar lang toegang tot de digitale methode. Ze kunnen daardoor nadat ze de opvang hebben verlaten gewoon doorleren, het enige dat ze hoeven te doen is online in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Asielzoekers kunnen na de opvang gemakkelijk doorstromen in de inburgering, ze kunnen probleemloos aansluiten bij inburgeringsgroepen van het NCB. De methode wordt dan aangevuld met Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) en de Toets Gesproken Nederlands (TGN), beide ook digitaal beschikbaar. Op deze manier kunnen asielzoekers zonder onderbreking uitstekend worden voorbereid op hun inburgeringexamen.

Ook interesse gekregen in onze digitale methodes Nieuwe Start Nederlands, KNS of TGN, of complete inburgering- of staatsexamentrajecten bij het NCB? Benieuwd naar onze andere methodes?

Neem contact op met het NCB, info@ncbnet.nl tel. 030-2394959, www.ncbnet.nl