Doel: In opdracht van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseren van vijf lokale bijeenkomsten en een afsluitende conferentie over het onderwerp culturele factoren en integratiebeleid binnen de Turkse gemeenschap.

Opdrachtgever : IOT