De aanpak van het NCB

De werkwijze van het NCB is efficiƫnt en resultaatgericht. Met de opdrachtgever worden doel, werkwijze en het verwachte resultaat van de opdracht vastgesteld.

Tussentijdse evaluatie en voortdurende afstemming met de opdrachtgever zijn kenmerkend voor deze werkwijze; iedere opdracht wordt met een concreet product en een eindgesprek afgesloten.

Het NCB biedt een integraal programma, toegespitst op de profielen van de individuele deelnemers, waarin het vergroten van hun competenties op het gebied van taal, werk en/of maatschappelijke participatie centraal staat.

Het NCB biedt trajecten aan als individuele trajecten, die zijn opgebouwd uit een samenhangend modulair pakket waarvan per deelnemer bekeken wordt welke onderdelen wel en niet ingezet worden om het afgesproken eindresultaat te behalen.

In onze maatwerkaanpak staan een flexibel aanbod en een flexibele instroom centraal.

Het NCB streeft ernaar dat iedere deelnemer het traject of de cursus met een kwalificatie afsluit. Op deze manier vervult het NCB een centrale rol in de driehoek: arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie, deelnemer en maatwerkopleiding.