Doel: Professionalisering van docenten in het politieonderwijs rond diversiteit en de multiculturele samenleving door middel van onderwijsmateriaal.

Omschrijving:

Het politieonderwijs is vanaf 2002 vastgelegd in nieuwe zogenaamde Kernopgaven, leeropdrachten en proeven van bekwaamheid (PO 2002). Hierbij is echter nog nauwelijks aandacht voor diversiteit, voor de verschillen tussen mensen als gevolg van hun etnisch-culturele herkomst, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond.

Dit project richt zich op twee onderdelen van het politieonderwijs, namelijk de instituten voor de basispolitiefunctie in Den Haag en Rotterdam en de schakelopleiding. Allereerst worden de standaarden in PO 2002, het beschikbare onderwijsmateriaal en de expertise van docenten geïnventariseerd. Daarna wordt onderwijsmateriaal verzameld, geselecteerd en ontwikkeld in de vorm van een materialenmap / -bank (op papier en virtueel) voor docenten.

 

Opdrachtgever:                                   Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) van het Politie Onderwijs- en Kenniscentrum LSOP

Samenwerkingspartners:                     IBP Den Haag en Rotterdam, andere instituten binnen het LSOP, Macori Consult

Contactpersoon NCB:                         Mariëtte Hoogsteder, Ilhan Akel